Vil du vite mer om speiding?

Speidersenteret i Bergen

Speidersenteret i Bergen ligger midt i Marken. Her finner du administrasjonen for kretsen, kretsens møtelokaler og butikken Fritid-sport AS.

Tilgjengelig på tider (ikke alltid på kontoret...)
Mandag - torsdag kl 09:00 - 15:00

Fredag ofte åpent kl 10:00 - 15:00

Mellom kl 09:00 og kl 12:00 om dagene hender det at vi ikke er på kontoret. Ta evt kontakt for å høre om vi er her. Ofte har vi møter på kveldstid, og er derfor også tilgjengelig til andre tider.

Stort sett kan du nå daglig leder alle hverdager på telefon frem til kl 21 . E-post besvares oftest raskt.

Fritid- Sport AS

Åpningstider
Tirsdag kl 11:00 - 15:00
Torsdag kl 15:00 - 19:00
Fredag
Lørdag kl 11:00 - 15:00

Kan kontaktes på telefon eller epost. Besvares normalt inne kort tid.

Besøksadresse: Tverrgaten 2, 5017 Bergen

Telefon: 55 31 74 58

Postadresse: Hordaland krins av NSF, P.B. 447, Marken, 5832 Bergen

Org. nr: 971 516 097
Bankkonto: 9521 05 44993


Daglig leder

Endre Helland
Tlf: 908 83 633

Kretsstyret

Kretsleder: Ragnar Pettersen
Tlf: 952 72 424

Hele kretsstyret

Kretsens tillitsapparat

Er du interessert i tillitsverv i kretsen?

Her kan du melde interesse for å være med i speider-, rover- eller lederombud i kretsen, eller være kursholder på kretsens arrangement.

Speidernes beredskapsgruppe Vest

Midlertidig pause Ta kontakt med daglig leder.

Øyvokterne

Bendik Olsen Løvaas, Leder
Tlf: 986 73 107
E-post: post@oyvokter.no

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.

Annonse
Grasrotandelen