Hordaland Krins av Norges speiderforbund

Hordaland krins av Norges speiderforbund er en speiderkrets i vekst. Vi har ca 1800 medlemmer fordelt på 35 speidergrupper.

Speidere trives i naturen og tar vare på den. Vi lærer ledelse, trener selvstendighet og ansvarsbevissthet. Barn lærer av hverandre, og drar på tur uten voksne. Dette er trygt fordi våre patruljeførere har lært av sine patruljeførere hvordan en tar vare på hverandre.

Vi kan noe om å finne frem med kart og kompass, hvordan vi lager en trygg overnattingsplass og lager mat ute. Skulle uhellet være ute kan vi også litt førstehjelp.

En speider er en god venn. I patruljen vokser kameratskapet frem og blir til et livslangt vennskap. Speidere har venner over hele verden. Hvis en tar på seg speiderskjerfet i utlandet finnes der alltid en speider som vil ta kontakt. Slik er speidere en del av en stor venneflokk, som tar imot hverandre på tvers av overbevisninger og landegrenser - uansett!

Følg lenken under for å ta del i speidervennskapet!

For ikke-medlemmer organiserer vi Friluftsskole og Friluftsleiren. Mer om dette kan du lese lenger ned på siden.

Annonse
Fritid-sport2