Onsdag 12. juni, 18.00 - 20.00

Ekstraordinært årsmøte

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i kretsen for å velge ny kretsleder. Dette fordi det ikke lykkes valgkomitéen å finne en kandidat til det ordinære årsmøtet 9. mars, og det derfor ikke ble valgt en kretsleder. Innkalling til årsmøtet kommer på mail til gruppene senest 2 uker før, og vil bli lagt ut her.

Valgkomitéen trenger alle innspill de kan få! De kan kontaktes på mail- se lenke lenger nede. Møtet blir avholdt digitalt på Google meet. Det starter kl 18:00, og settes opp til 20:00. Det er ikke usannsynlig at det vil være ferdig en stund før det. Påmelding skjer her, og er nå åpen. Husk korrekt mailadresse for den enkelte da en eventuell digital avstemming foregår vha. denne mailadressen.

Det åpnes også for at saksforslag til Speidertinget høsten 2024 kan fremmes og stemmes over på møtet, dersom det kommer inn forslag som det ønskes at skal fremmes av kretsen. Fristen for å sende disse er 6 uker før møtet, dvs. innen 1. mai. Forslag sendes på mail til styret@hordalandsspeiderne.no

Annonse
Fritid-sport AS