Lørdag 25. mars - Søndag 26. mars

Snøhulekurs [KM - Bjørgvin]

Bjørgvin krets inviterer til snøhulekurs på Finse for alle som går i 8.klasse og oppover. Se mer info og påmelding her: https://bjorgvin.kmspeider.no/arrangementer/snohulekurs-pa-finse-article21448-2384.html

Kontakt bjorgvin@kmspeider.no ved spørsmål og påmelding for NSF-medlemmer.

  • Finse
  • Bjørgvin krets
  • 700 kr
Annonse
Fritid-sport2