Onsdag 1. desember

Kretsting

Kretsting er kretsens øverste organ og arrangeres en til to ganger i året.

Gruppen velger sine representanter på gruppeting. Antall delegater avhenger av antall medlemmer siste år. Oversikt over hvor mange delegater den enkelte gruppe kan sende finnes i egen lenke under. 1/3 av delegatene skal være under 26 år.

Innkalling til kretsting legges på kretsens nettsider 14 dager før møtet. Dersom gruppene har saker de vil ta opp, må dette sendes til kretsstyret senest 6 uker før kretsting.

Typiske saker på kretsting på høsten er arbeidsplan, terminliste og budsjett for kommende år.

Sted kommer siden.

Saken blir oppdatert...

Annonse
Fritid-sport2